Sirküler

6 Seri Numaralı KDV Tebliği

Kısmi Tevkifatta Konu Hizmet İfaları

 5.04.2023

6785 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı

Prefabrik Yapı ve Konteynerlerin Tesliminde KDV Oran Uygulaması

 17.02.2023

KDV Oranlarında Değişiklik

Prefabrik yapı ile konteynerlerin tesliminde KDV oranında değişiklik

 15.02.2023

Hazine ve Maliye Bakanlığı Tarafından Yasal Düzenlemeler

Depremden Etkilenen Yerler İçin Mücbir Sebep Hal İlanı

 8.02.2023

32069 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı

AR-GE ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hk.

 12.01.2023

2023 Yılı Binek Otomobil Giderleri

Uygulanacak Kısıtlama Tutarları

 4.01.2023