Kurumlar Vergisi İndirim ve İstisnalarına Yüzde 10'luk Deprem Düzenlemesi